Patronage

E-COMMERCE FOR FUTURE '14

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA, KARLSKRONA, SWEDEN > MEMBERSHIP

 

StudentRegion Blekinge är ett initiativ från regionala aktörer och högskolan som syftar till att skapa ett attraktivt lärosäte och att stärka studenternas bild av Blekinge.

 

StudentRegion Blekinge verkar för en givande studiesocial miljö för BTH:s studenter och för att utveckla och underhålla studenternas kontakter med Blekinges arbetsmarknad och samhälle. Inom ramen för StudentRegion Blekinge anordnas och stöttas aktiviteter för studenterna på högskolan. Det kan vara allt från företagsbesök och styrelseutbildning till konferenser och kulturevenemang.

Genom olika aktiviteter får studenterna träffa framtida arbetsgivare och andra aktörer och inom ramen för projektet söker högskolan ständigt efter partners för olika initiativ.

 

Arrangemanget E-Commerce for Future blir ett utmärkt tillfälle för studenter att medverka i ett intressant seminarium och att träffa externa representanter som arbetar inom området. E-handel är under stark tillväxt och det finns en rad intressanta aspekter att belysa för såväl studenter, forskare som företrädare för näringsliv och samhälle.

 

Från StudentRegion Blekinges sida är vi stolta över att få stötta detta event. Våra studenter efterfrågar möten med näringslivets företrädare och tillfällen för interaktion. För såväl studenter som externa aktörer kan E-Commerce for Future bidra med ny kunskap och viktiga kontakter mellan studenter och arbetslivet.

 

Lena Vogelius

Projektledare

StudentRegion Blekinge

Huvudman för projektet StudentRegion Blekinge är BTH och finansiering och strategiskt stöd kommer från Region Blekinge, Karlskrona kommun och Karlshamns kommun.

E-COMMERCE FOR FUTURE '14 is organized by creative and innovative students at BTH, led by a master student in Software Engineering. “It is the young persons, at the age of 25, that create and change the society, and the better they are, the better society we will have.”

 

Professor Michael Mattsson

Head, Department of Software Engineering, Blekinge Institute of Technology,

www.bth.se.